BÜROMUZ VİZYONUMUZ MİSYONUMUZ

Büromuz, Vizyonumuz, Misyonumuz…

Öncelikle mesleğimize ve mesleğin geçmişine bir göz atalım.

yevmiye

Biz mesleğe başladığımızda Yevmiye Defteri el ile yazılırdı...

1989 yılından önce eline çantasını alan muhasebeciyim diyerek mesleğe girebiliyordu. Tabi mevzuat da bu kadar geniş değildi. Örneğin 1985 yılında Türkiye Kdv ile tanıştı. Kdv sayesinde kayıtların aylık olarak takibi zaruri hale geldi. Tabii ki bir de Kdv nin düzgün hesaplanıp vergi dairesine yatırılması gerekliliği doğdu.

Arkasından geçici vergi geldi. Geçici vergi sayesinde artık kar/zararı dönem sonlarından önce tespit etme zorunluluğu doğdu.

Bunlardan önce nasıldı ?

Basitti. Mesela dönem sonlarına kadar işlem yapma zorunluluğu yoktu. Sadece takip eden yılda beyanname verildiği için orta ve küçük ölçekli işletmelerde yıl içerisinde muhasebeciler kendilerini yormasa da oluyordu.

Cezalar ağır değildi. Örneğin işe giriş evraklarını Sosyal Sigortalar Kurumunun giriş katında SEPET’e bırakıyordunuz.

karbon kagidi

Kimler Karbon Kağıdını hatırlıyor...

Kayıt ?

Yok!

Sonra ???

Ceza da yok!

4 ayda bir verilen 4 aylıklarla sigortalılar takip ediliyordu.

Her şey çok basitti. Ah nerde o günler!

Neyse;

images

Kebir tutturulurdu... Hele 1TL lik hata yapmaya görün

Defterler elle tutulurdu. Mesela muhasebe mesleğini seçenin yazısı çok güzel olurdu. Defter yazımlarında  ana hesaplar kesik uçlu kırmızı dolma kalem ile, detaylar ise kesik uçlu mavi ya da siyah dolma kalem ile yazılırdı.

Sonra Kdv geldi, sigortada cezalar oluşmaya başladı, geçici vergi geldi. Daha neler gelmedi ki? Meslek mensupları bir anda kendilerini yoğun iş stresinin altında buldular.

Bu kadar yüke bir de çatı lazımdı.

facit

Mesela Hesap Makinası yoktu... FACIT vardı...

Meslek, 1989 yılında yasası ile tanıştı. Bir de bu yasa ile literatüre Yeminli Mali Müşavirlik girdi. 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’nun çıkış amacı; genel gerekçesinden yola çıkarak “Maliye Bakanlığı’nın Vergi Denetimi konusundaki ağır yükünü hafifletmek, Türk vergi sisteminin yozlaşmasına mani olmak, vergicilik ve işletmecilik sahasında güven ve ahlak unsurunun gelişmesini temin edebilmek, vergi kanunlarının uygulanmasında doğacak uyuşmazlıkları en az düzeye indirebilmek için, bu tasarıyla, batı ülkelerindekine benzer SM, SMM ve YMM müessesesi Türkiye’ye getirilmek istenmektedir.” şeklinde tanımlandı.

daktilo

Bir düşünün tüm anasözleşme ve diğer tüm belgeler daktilo ile yazılır, kağıtların arasına karbon kağıdı konurdu... Yanlış yazılırsa ??? Düşünmeyelim bile...

Böylece vergi denetimi, kamu dışına taşınarak kontrolünün kamu tarafından yapılması, uygulamasının ise yasaca belirlenen odalara kaydırılması amaçlanmıştı.

Yasada mesleğin konusu;

Smm’ler için;

  • Genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, defterlerini tutmak, bilanço, kar-zarar tablosu ve beyannameleri ile diğer belgelerini düzenlemek ve benzeri işleri yapmak.
  • Muhasebe sistemlerini kurmak, geliştirmek, işletmecilik, muhasebe, finans, mali mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerini düzenlemek veya bu konularda müşavirlik yapmak.
  • Yukarıdaki bentte yazılı konularda, belgelerine dayanılarak, inceleme, tahlil, denetim yapmak, mali tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş vermek, rapor ve benzerlerini düzenlemek, tahkim, bilirkişilik ve benzeri işleri yapmak.

Ymm ‘ler için;

Gerçek ve tüzelkişilere ait teşebbüs ve işletmelerin;

  • Muhasebe sistemlerini kurmak, geliştirmek, işletmecilik, muhasebe, finans, mali mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerini düzenlemek veya bu konularda müşavirlik yapmak.
  • Yukarıdaki bentte yazılı konularda, belgelerine dayanılarak, inceleme, tahlil, denetim yapmak, mali tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş vermek, rapor ve benzerlerini düzenlemek, tahkim, bilirkişilik ve benzeri işleri yapmak.
  • Yeminli mali müşavirler gerçek ve tüzelkişilerin veya bunların teşebbüs ve işletmelerinin mali tablolarının ve beyannamelerinin mevzuat hükümleri, muhasebe prensipleri ile muhasebe standartlarına uygunluğunu ve hesapların denetim standartlarına göre incelediğini tasdik ederler.

şeklinde tanımlanmıştır.

Mesleğin Smm’ler ve Ymm’ler tarafından FARKLILIK GÖSTEREN YANLARI yasanın 2.maddesi ile 12.maddesinde tanımlanmıştır. Buna göre;

Smm’ler, yasanın 12.maddesine göre,  gerçek ve tüzelkişilerin veya bunların teşebbüs ve işletmelerinin mali tablolarının ve beyannamelerinin mevzuat hükümleri, muhasebe prensipleri ile muhasebe standartlarına uygunluğunu ve hesapların denetim standartlarına göre incelediğini tasdik edemeyecekler,

Ymm’ler ise, yasanın 2.maddesine göre, gerçek ve tüzelkişilere ait teşebbüs ve işletmelerin genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, defterlerini tutmak, bilanço, kar-zarar tablosu ve beyannameleri ile diğer belgelerini düzenleyemeyecek ve benzeri işleri yapamayacaklardır.

Ticari Sistemin temeli ve inşası s.m.mali müşavirlerde;

Yasanın görev tanımından anlaşıldığı üzere ticari yapının temelini ve inşasını s.m.mali müşavirler yapacak, yapının düzgün ya da mevzuata uygun olarak yapılıp yapılmadığını ise yeminli mali müşavirler  raporlayacakdır.

Yani kısaca; S.M.Mali Müşavirler sofrayı hazırlayacak, yemeği yapacak, yemek yapma konusunda tam yeterliliğe sahip olacak ki yemek ve sofra düzgün olsun.  Sonra kamu ve ymm yemekten bir kaşık alıp tamam ya da tuzu eksik olmuş diyecek.

İşte bu aşamada biz ORTAK S.M.Mali Müşavirlik büromuz, İşletme sahiplerine, şirketlere ve bunlar adına Kamuya ve Ymm Mesleği sahiplerine konusunda kendini ispatlamış elemanları ile sofra hazırlayıp, lezzetli yemekleri sunar hale gelmiştir.

ORTAK BAĞIMSIZ DENETİM VE MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ, daha iyi hizmet vermek amacını taşıyarak 20 yıla yakın MALİ MÜŞAVİRLİK tecrübesi ile 2004 yılında şirketleşmiştir. Deneyimlerini çeşitli sektörlere aktaran şirketimiz, konusunda deneyimli çalışanlarının oluşturduğu ekip çalışması ile müşterilerine mali müşavirlik konularında hizmet sunmaktadır.

“Bir iş adamının başarısı; İyi bir muhasebeciyi daima sağında, iyi bir avukatı daima solunda tutabilmesine bağlıdır” prensibi ile her zaman sağ kolunuz olmak asli görevimiz olmuştur.

Kısaca; birlikteysek biz hep yanınızdayız…

Doğru şeyi yapmak ve çağa ayak uymak ve sizin de koşulların elverdiği şartlarda uymanızı sağlamak ; bizim işletme kültürümüz ve değerlerimizdir…

DSC01786

O günlerden bu günlere kolay gelmedik...

Yorum Yazın

emevzuat emevzuat emevzuat

© 2009 S.M.Mali Müşavir İsmail Şengün / tüm hakları saklıdır. Diğer sitelerimiz www.vergiburosu.com www.ortakseminer.com . Application by Modul3d

amaç güven ise çözüm ORTAK Bağımsız Denetim ve Mali Müşavirlik