VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERE VERGİ İNDİRİMİ

Medyada %5 vergi indirimi şeklinde duyurulan “Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi” 8 Mart 2017 tarihli Resmi Gazetede yayınlandı.

Konuya ilişkin açıklamalar özetle aşağıdaki gibidir;

Kimler faydalanacak

Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefi olanlar ile kurumlar vergisi mükellefleri

Hangi vergiler faydalanacak

Yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin %5’i, ödenmesi gereken gelir veya kurumlar vergisinden          indirilecek

İndirilecek tutarın, ödenmesi gereken vergiden fazla olması halinde

İndirilecek tutarın ödenmesi gereken vergiden fazla olması durumunda kalan tutar, yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi              gereken tarihi izleyen bir tam yıl içinde mükellefin beyanı üzerine tahakkuk eden diğer vergilerinden mahsup edilebilecek.

Bu süre içinde mahsup edilemeyen tutarlar red ve iade edilmeyecek.

Gelir vergisi mükelleflerinin yararlanacağı indirim tutarı, ticari, zirai veya mesleki faaliyet nedeniyle beyan edilen kazançların toplam gelir vergisi matrahı içerisindeki oranı dikkate alınmak suretiyle hesaplanan gelir vergisi esas alınarak tespit edilecek.

Faydalanma şartları nelerdir

  • İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait vergi beyannamelerinin kanuni süresinde verilmiş (Kanuni süresinde verilen bir beyannameye ilişkin olarak kanuni süresinden sonra düzeltme amacıyla veya pişmanlıkla verilen beyannameler bu şartın ihlali sayılmaz.)
  • Bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin kanuni süresinde ödenmiş olması (Her bir beyanname itibarıyla 10 Türk lirasına kadar yapılan eksik ödemeler bu şartın ihlali sayılmaz.)
  • Yukarıda belirtilen süre içerisinde haklarında beyana tabi vergi türleri itibarıyla ikmalen, re’sen veya idarece yapılmış bir tarhiyat bulunmaması (Yapılan tarhiyatların kesinleşmiş yargı kararlarıyla veya Vergi Usul Kanununun uzlaşma ya da düzeltme hükümlerine göre tamamen ortadan kaldırılmış olması durumunda bu şart ihlal edilmiş sayılmaz),
  • İndirimin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla vergi aslı (vergi cezaları dâhil) 1.000 Türk lirasının üzerinde vadesi geçmiş borcunun bulunmaması,

şarttır.

Ne zaman uygulanmaya başlayacak

1/1/2018 tarihinden itibaren verilmesi gereken 2017 yılına ait yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde uygulanmaya başlanacak…

____________________________________________________________________________

İsmail ŞENGÜN

Mali Müşavir-Bağımsız Denetçi

t-0232.4843627

f-0232.4849137

g-0532.6131969

www.ortakmusavir.com

ismail@ortakmusavir.com

Yorum Yazın

emevzuat emevzuat emevzuat

© 2009 S.M.Mali Müşavir İsmail Şengün / tüm hakları saklıdır. Diğer sitelerimiz www.vergiburosu.com www.ortakseminer.com . Application by Modul3d

amaç güven ise çözüm ORTAK Bağımsız Denetim ve Mali Müşavirlik