Devlet Yol Gösterici Olmalı

Vergi, ekonomik birimlerden siyasi cebir altında ve karşılıksız olarak devlete kaynak aktarılmasıdır.

Devlet vergi toplamak için kurallar koyar. Kurallara uyulmaması çeşitli müeyyidelere çarptırılması sonucunu doğurur. Bu nedenle cezai müeyyidelerle karşı karşıya kalmamak için kanun koyucu tarafından konulan kurallara dikkat edilmesi gerekir.

emevzuat emevzuat emevzuat

© 2009 S.M.Mali Müşavir İsmail Şengün / tüm hakları saklıdır. Diğer sitelerimiz www.vergiburosu.com www.ortakseminer.com . Application by Modul3d

amaç güven ise çözüm ORTAK Bağımsız Denetim ve Mali Müşavirlik