Devlet Yol Gösterici Olmalı

Vergi, ekonomik birimlerden siyasi cebir altında ve karşılıksız olarak devlete kaynak aktarılmasıdır.

Devlet vergi toplamak için kurallar koyar. Kurallara uyulmaması çeşitli müeyyidelere çarptırılması sonucunu doğurur. Bu nedenle cezai müeyyidelerle karşı karşıya kalmamak için kanun koyucu tarafından konulan kurallara dikkat edilmesi gerekir.

Hissenizi Devrettiyseniz Tüm Mal Varlığınızı Kaybetme Riskiniz Var Demektir; Düşündürücü Bir Yargı Kararı

Bir sabah uyandığınızda yıllarca çalışarak yaptığınız birikimlerinizi, mal varlığınızı kaybedebilirsiniz.

Ticari hayat içerisinde binlerce şirket var ve bunların çoğunluğunu da Limited Şirketlerin oluşturduğu herkesçe bilinmektedir.
Danıştay 3.Dairesi vermiş olduğu bir kararla ticari hayatın en önemli unsurlarında biri olan Limited şirketlerde hisse devrinde bir çıkmaz yarattı.

Karara konu olay şöyle gelişti:

emevzuat emevzuat emevzuat

© 2009 S.M.Mali Müşavir İsmail Şengün / tüm hakları saklıdır. Diğer sitelerimiz www.vergiburosu.com www.ortakseminer.com . Application by Modul3d

amaç güven ise çözüm ORTAK Bağımsız Denetim ve Mali Müşavirlik