Gelir Vergisinde beyan dönemi başladı

1.Mart.2013 ve 25.Mart.2013 tarihleri arasında 2012 yılında aşağıdaki gelirleri elde edenler yıllık gelir vergisi beyannamesi ile elde ettikleri bu gelirlerini beyan edeceklerdir.
Beyan edilmesi gereken gelirler aşağıdaki gibidir;
1. Ticari kazançlar,
2. Zirai kazançlar,
3. Serbest meslek kazançları,
4. Ücretler (birden fazla işverenden elde edilen),
5. Menkul sermaye iradları (beyana tabi olan)
6. Gayrimenkul sermaye iradları,
7. Diğer kazanç ve iradlar.
2012 yılı gelirleri [...]

emevzuat emevzuat emevzuat

© 2009 S.M.Mali Müşavir İsmail Şengün / tüm hakları saklıdır. Diğer sitelerimiz www.vergiburosu.com www.ortakseminer.com . Application by Modul3d

amaç güven ise çözüm ORTAK Bağımsız Denetim ve Mali Müşavirlik