İflasın ertelenmesinde borca batıklık bilançosu ve finansal kiralama yoluyla edinilen malların değerlemesi

İflas “Borçlarını ödeyemediği mahkeme kararı ile tespit ve ilan olunan işadamının durumu, batkı, batkınlık” ya da “Mahkemece borçlunun, borçlarını ödeyemeyecek durumda olduğunun saptanması” olarak tanımlan­mıştır.

İflas eden borçlunun durumunun iyileşme umudu taşıması halinde yasalarımız borçlunun bu zor durumdan çıkmasına olanak sağ­lamak amacı ile bir takım yasal tedbirler ge­tirmiştir.

emevzuat emevzuat emevzuat

© 2009 S.M.Mali Müşavir İsmail Şengün / tüm hakları saklıdır. Diğer sitelerimiz www.vergiburosu.com www.ortakseminer.com . Application by Modul3d

amaç güven ise çözüm ORTAK Bağımsız Denetim ve Mali Müşavirlik