VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/79 (beyanname ve formların verilme süresinin uzatılması)

Maliye Bakanlığı: 23 Eylül 2015 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler ve Damga Vergisi Beyannameleri ile 30 Eylül 2015 tarihine kadar elektronik ortamda gönderilmesi gereken Ba ve Bs bildirim formlarının verilme süresinin uzatılması.

Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri Tablosu

Mükellefleri vergilendirme sürecinde vermeleri gereken beyannameler konusunda bilgilendirmek amacıyla ilgili mevzuatlar esas alınarak “Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri Tablosu” düzenlenmiştir.

23 Şubat 2013 günü akşamına kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler ile 24 Şubat 2013 günü akşamına kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 26 Şubat 2013 Salı günü sonuna kadar uzatılmıştır

87 nolu Gelir Vergisi Sirküleri ile;  yoğun iş yükü ile ilgili olarak Maliye Bakanlığına iletilen sorunlar nedeniyle, Vergi Usul Kanununun Mükerrer 28 inci maddesindeki yetkiye dayanılarak; 23 Şubat 2013 günü akşamına kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler ile 24 Şubat 2013 günü akşamına kadar verilmesi gereken Katma Değer [...]

emevzuat emevzuat emevzuat

© 2009 S.M.Mali Müşavir İsmail Şengün / tüm hakları saklıdır. Diğer sitelerimiz www.vergiburosu.com www.ortakseminer.com . Application by Modul3d

amaç güven ise çözüm ORTAK Bağımsız Denetim ve Mali Müşavirlik