Katma Değer Vergisi Oranlarında Yapılan Değişiklik

24.02.2013 tarihli resmi gazetede katma değer vergisi oranları yeniden düzenlenmiş ve 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın eki (I) Sayılı Listenin 3 üncü sırasına, “2 no.lu faslında yer alan mallar” ibaresinden sonra gelmek üzere, “(02.07 pozisyonu ve 0209.90.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyon numarasında yer alan mallar hariç)” ibaresi eklenmiştir.

2013/4345 sayılı Bakanlar Kuruluna istinaden gerekli bilgiler aşağıdaki gibidir:

  • Katma değer vergisi oranlarının belirlendiği 2007/13033 sayılı bakanlar kurulu kararının (I) sayılı listesi %1 oranında katma değer vergisine tabi malları listelemektedir.
  • %1 oranında katma değer vergisine tabi mallar listesinde yer alan İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli 2 nolu faslı için tıklayınız
  • %1 oranında katma değer vergisine tabi mallar listesinden çıkartılan İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli’nin 02.07 gümrük tarife istatistik pozisyon numarasında yer alan mallar için tıklayınız
  • %1 oranında katma değer vergisine tabi mallar listesinden çıkartılan İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli’nin 0209.90.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyon numarasında yer alan mallardan 0209 listesi için tıklayınız

Yorum Yazın

emevzuat emevzuat emevzuat

© 2009 S.M.Mali Müşavir İsmail Şengün / tüm hakları saklıdır. Diğer sitelerimiz www.vergiburosu.com www.ortakseminer.com . Application by Modul3d

amaç güven ise çözüm ORTAK Bağımsız Denetim ve Mali Müşavirlik