Müşavirlik Hizmetleri

mali_musavirlik_tel
MUHASEBE HİZMETLERİMİZ

Türk mevzuatına uygun olarak yasal defterlerin tutulması

Muhasebe kayıtlarının kontrolü

Beyanname hizmetlerimiz

Vergi beyannamelerin hazırlanması
Türk Vergi Mevzuatına göre düzenlenecek beyannamelerin kontrolü

Bordro Hizmetlerimiz

Personel maaş bordrolarının hazırlanması ve kontrolü
Maaş ve kesinti ödemelerinin düzenlenmesi
Sosyal sigorta bildirgelerinin / e-bildirgelerinin düzenlenmesi
İhbar ve kıdem tazminatlarının hesaplanması
İşe giren işten ayrılan personelin kanuni bildirimlerinin hazırlanması
Bordro raporları ve ilgili muhasebe kayıtlarının hazırlanması

Cari yılda tutulan kanuni defter ve belgelere yapılan muhasebe kayıtlarının kontrolü, kayıtların doğru yapılıp yapılmadığının, vergi kaybına neden olup olmadığının denetlenmesi ve tespit edilmesi, hatalı kayıtların düzeltilmesi,

Dönem sonu işlemlerinizin (Amortisman ayırma, gider kısıtlaması, yeniden değerleme, reeskont, değerleme,karşılık ayırma gibi v.b.) Mali Mevzuata uygun olarak yapılıp yapılmadığının denetlenmesi ve uygunluğun sağlanması,

Dönem karınızın doğru hesaplanıp hesaplanmadığının ve Geçici Vergi, Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi Beyannamelerinin doğru düzenlenip düzenlenmediğinin kontrolü,

DANIŞMANLIK

Türk Vergi Mevzuatı konusunda şirketinize müşavirlik hizmeti sunulması,

Türk Vergi Mevzuatı konusunda karşılaştığınız soru ve sorunlar ile ilgili araştırma yapılarak şirketinize bilgi sunulması,

Şirketinizin üçüncü kişilerle düzenleyeceği mukavelelerin Vergi Mevzuatı yönünden incelenerek görüş bildirilmesi

MALİ TABLO ANALİZLERİ/KURUMSAL ŞİRKET İŞLEMLERİ

TESCİL VE KURULUŞ İŞLEMLERİ

KURULUŞ İŞLEMLERİ

Şahıs İşletmeleri

Adi Ortaklıklar

Limited Şirketler

Anonim Şirketler

DEĞİŞİKLİKLER

Adres Değişikliği

Hisse Devirleri

Ana Sözleşme Değişiklikleri

Sermaye Artırımı

Şekil Değiştirme ve Birleşme

Bölünme

Genel Kurul İşlemleri

Şube Açılışları

Sermaye Ödendi Tespit Raporu

DİĞER İŞLEMLER

Marka Tescili, Patent

Yabancı Personel Çalışma İzni, Vizesi, Yabancı Sermayeli Şirket Kuruluşu, Şube ve İrtibat Bürosu açılması

© 2009 S.M.Mali Müşavir İsmail Şengün / tüm hakları saklıdır. Diğer sitelerimiz www.vergiburosu.com www.ortakseminer.com . Application by Modul3d

amaç güven ise çözüm ORTAK Bağımsız Denetim ve Mali Müşavirlik