Aktifte Kayıtlı Bir Gayrimenkulun Başka Bir Şirkete Devri Uygulamasında Farklı Yollar

gayrimenkul

Gayrimenkul Satışı Değer Artış Kazancı

İki tam yıldan fazla süre ile A Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi aktifinde yer alan gayrimenkulün B Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne devri konusunun vergilendirme yönüyle ve uygulama çeşitliliği yönünden incelenmesi:

KISMİ VERGİ ÖDENMESİ DURUMU

1- Arsanın B’ye satılması halinde;

Kar A’da vergiye tabi tutulur. Gayrimenkul 2 yıldan fazla aktifte bulunduğundan karın %75’i vergiden istisna, kalan %25’i, %20 kurumlar vergisine tabidir.

Satışta katma değer vergisi hesaplanmaz.

Yapılan masrafların istisnaya isabet eden kısmı KKEG olacaktır. Örneğin tapu harcının %75’i gider kabul edilmeyecektir.

Ancak kurumlar vergisi ve katma değer vergisi istisnası için aşağıdaki şartlara dikkat edilmesi gerekmektedir;

a- Satış kazancı 5 yıl içinde şirketten çekilemeyecek, sadece sermayeye ilave edilebilecektir. Bu tutar başka yatırımlarda kullanılabilir ancak ortaklara dağıtılamaz. kaynak:www.ortakmusavir.com

b- Ödemesi nakden yapılacak ve satışın yapıldığı yılı izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar tahsili/tediyesi yapılmış olacaktır.

HİÇ VERGİ ÖDENMEMESİ DURUMU

1- A ve B şirketlerinin birleşmesi;

Bu durumda şirket birleşmesi sağlanacak ve A, B şirketine katılacağı için gayrimenkul de tüm aktif ile birlikte B şirketine geçmiş olacaktır.

Birleşme neticesinde A’nın tasfiye işlemlerine de gerek kalmadan feshi kolay yoldan bitirilmiş olacaktır.

Gayrimenkulün B’ye tescilinde tapu harcı ödenmeyecektir.

2- A’nın aktifinde yer alan gayrimenkul’ün kısmi bölünme yolu ile B şirketine sermaye olarak konulması;

Bu durumda A aktifindeki gayrimenkul, B şirketine kayıtlı değerleri üzerinden sermaye olarak konulacaktır.

B’de sermaye artırımı olacak, A’nın; ister ortakları, isterse A, tüzel kişi olarak B’ye hissedar olarak katılacaktır.

Ancak A ‘nın tasfiyesi düşünüldüğünde, ortakların B şirketine hissedar olarak katılması uygundur.

Daha sonra A tasfiye edilecektir.

Gayrimenkulün B’ye tescilinde tapu harcı ödenmeyecektir.

Yorum Yazın

emevzuat emevzuat emevzuat

© 2009 S.M.Mali Müşavir İsmail Şengün / tüm hakları saklıdır. Diğer sitelerimiz www.vergiburosu.com www.ortakseminer.com . Application by Modul3d

amaç güven ise çözüm ORTAK Bağımsız Denetim ve Mali Müşavirlik