BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

21.07.2017 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin bazı maddeleri değiştirilmiştir. …

6736 Sayılı Yasa – Matrah ve Vergi Artırımı

6736 sayılı BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN resmi gazetede yayınlandı… Bu yazımda gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin matrah artırımlarına değinildi.Ancak konu geniş kapsamlı olup yazımda sadece belirli konular irdelendi.

23 Şubat 2013 günü akşamına kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler ile 24 Şubat 2013 günü akşamına kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 26 Şubat 2013 Salı günü sonuna kadar uzatılmıştır

87 nolu Gelir Vergisi Sirküleri ile;  yoğun iş yükü ile ilgili olarak Maliye Bakanlığına iletilen sorunlar nedeniyle, Vergi Usul Kanununun Mükerrer 28 inci maddesindeki yetkiye dayanılarak; 23 Şubat 2013 günü akşamına kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler ile 24 Şubat 2013 günü akşamına kadar verilmesi gereken Katma Değer [...]

Katma Değer Vergisi Oranlarında Yapılan Değişiklik

24.02.2013 tarihli resmi gazetede katma değer vergisi oranları yeniden düzenlenmiş ve 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın eki (I) Sayılı Listenin 3 üncü sırasına, “2 no.lu faslında yer alan mallar” ibaresinden sonra gelmek üzere, “(02.07 pozisyonu ve 0209.90.00.00.00 gümrük [...]

emevzuat emevzuat emevzuat

© 2009 S.M.Mali Müşavir İsmail Şengün / tüm hakları saklıdır. Diğer sitelerimiz www.vergiburosu.com www.ortakseminer.com . Application by Modul3d

amaç güven ise çözüm ORTAK Bağımsız Denetim ve Mali Müşavirlik