İHRACATÇILARA HUSUSİ DAMGALI PASAPORT VERİLMESİNE İLİŞKİN KARAR YAYINLANDI

23/3/2017 tarih ve 30016 sayılı Resmi Gazete’de İHRACATÇILARA HUSUSİ DAMGALI PASAPORT VERİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA 2017/9962 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yayınlandı…

İlgili karar ile karar içeriğinde belirlenen tutarda ihracat yapan firma yetkililerine hususi damgalı pasaport verilmesine ilişkin esaslar belirlenmiştir.

2017/9973 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE NELER DEĞİŞTİ

15.03.2017 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 2017/9973 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır; Binde 9,48 olan aşağıda yer alan kağıtlar için damga vergisi oranı “0″ (sıfır) olarak uygulanacaktır

VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERE VERGİ İNDİRİMİ

Medyada %5 vergi indirimi şeklinde duyurulan “Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi” 8 Mart 2017 tarihli Resmi Gazetede yayınlandı.
Konuya ilişkin açıklamalar özetle aşağıdaki gibidir;
Kimler faydalanacak
Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefi olanlar ile kurumlar vergisi mükellefleri
Hangi vergiler faydalanacak
Yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan [...]

6736 Sayılı Yasa – Matrah ve Vergi Artırımı

6736 sayılı BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN resmi gazetede yayınlandı… Bu yazımda gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin matrah artırımlarına değinildi.Ancak konu geniş kapsamlı olup yazımda sadece belirli konular irdelendi.

emevzuat emevzuat emevzuat

© 2009 S.M.Mali Müşavir İsmail Şengün / tüm hakları saklıdır. Diğer sitelerimiz www.vergiburosu.com www.ortakseminer.com . Application by Modul3d

amaç güven ise çözüm ORTAK Bağımsız Denetim ve Mali Müşavirlik