VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:482)

25.07.2017 Maliye Bakanlığı: Vergi Usul Kanununun 370 inci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden bu Tebliğ ile izaha davetin kapsamı ve şekli, ön tespitin niteliği, izaha daveti yapacak ve yapılan izahı değerlendirecek merciler, davet yapılacaklar, yapılan izahta kullanılacak bilgi ve belgeler ile uygulamaya ilişkin diğer usul ve esaslar belirlenmektedir.

BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

21.07.2017 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin bazı maddeleri değiştirilmiştir. …

İHRACATÇILARA HUSUSİ DAMGALI PASAPORT VERİLMESİNE İLİŞKİN KARAR YAYINLANDI

23/3/2017 tarih ve 30016 sayılı Resmi Gazete’de İHRACATÇILARA HUSUSİ DAMGALI PASAPORT VERİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA 2017/9962 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yayınlandı…

İlgili karar ile karar içeriğinde belirlenen tutarda ihracat yapan firma yetkililerine hususi damgalı pasaport verilmesine ilişkin esaslar belirlenmiştir.

2017/9973 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE NELER DEĞİŞTİ

15.03.2017 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 2017/9973 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır; Binde 9,48 olan aşağıda yer alan kağıtlar için damga vergisi oranı “0″ (sıfır) olarak uygulanacaktır

emevzuat emevzuat emevzuat

© 2009 S.M.Mali Müşavir İsmail Şengün / tüm hakları saklıdır. Diğer sitelerimiz www.vergiburosu.com www.ortakseminer.com . Application by Modul3d

amaç güven ise çözüm ORTAK Bağımsız Denetim ve Mali Müşavirlik