AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ TESLİMİNDE YAPILACAK TEVKİFAT KONUSUNDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI

21.05.2016 tarih ve 29718 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6 nolu kdv tebliği ile ağaç ve orman ürünleri tesliminde yapılacak tevkifat konusunda değişiklikler yapıldı.

Buna göre;

Eskiden  sadece ithalatçılardan yapılan alımlar için tevkifat uygulanmaz iken bu defa orman ürünlerini, Orman Genel Müdürlüğüne bağlı işletme müdürlüklerinden alanlar tarafından tesliminde de tevkifat uygulaması kaldırılmaktadır.

Ayrıca;

İthalatçısından ya da Orman Genel Müdürlüğüne bağlı işletme müdürlüklerinden mal alımı yapılması halinde, bu ürünlerin satışına ilişkin düzenlenen faturada;

“Teslim edilen mal doğrudan ithalat yoluyla temin edildiğinden/temin edilerek üretildiğinden tevkifat uygulanmamıştır.”

veya

“Teslim edilen mal 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlardan temin edildiğinden/temin edilerek üretildiğinden tevkifat uygulanmamıştır.”

açıklamasına ve söz konusu malların ithalatına ilişkin fatura ve gümrük beyannamesi bilgilerine veya bu malların 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlardan alımına ilişkin fatura bilgilerine yer verilecektir.

DÜZENLENEN MEVZUATIN
ESKİ ŞEKLİ YENİ ŞEKLİ
2.1.3.3.6. Ağaç ve Orman Ürünleri Teslimi

2.1.3.3.6.1.  Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı

Tebliğin (I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümünde sayılanların, Tebliğin (I/C-2.1.3.3.6.2) bölümünde belirtilen ürün, artık, talaş ve kırpıntı alımlarında (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır.

Söz konusu malların ithalatçıları tarafından tesliminde tevkifat uygulanmaz. İthalatçılar tarafından yapılan teslimlerde, satıcı (ithalatçı) tarafından düzenlenen faturada “Teslim edilen mal doğrudan ithalat yoluyla temin edildiğinden tevkifat uygulanmamıştır.” açıklamasına ve ithalata ilişkin fatura ve gümrük beyannamesi bilgilerine yer verilir.

2.1.3.3.6. Ağaç ve Orman Ürünleri Teslimi

2.1.3.3.6.1.  Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı

Söz konusu malların ithalatçıları veya bu malları 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlardan alanlar tarafından yapılan teslimlerde tevkifat uygulanmaz.

Bu teslimlere ilişkin düzenlenen faturada

“Teslim edilen mal doğrudan ithalat yoluyla temin edildiğinden/temin edilerek üretildiğinden tevkifat uygulanmamıştır.”

veya

“Teslim edilen mal 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlardan temin edildiğinden/temin edilerek üretildiğinden tevkifat uygulanmamıştır.”

açıklamasına ve söz konusu malların ithalatına ilişkin fatura ve gümrük beyannamesi bilgilerine veya bu malların 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlardan alımına ilişkin fatura bilgilerine yer verilir.

İyi çalışmalar…

İsmail ŞENGÜN

Smmm-Bağımsız Denetçi

ismail@ortakmusavir.com

  1. Süleyman Gülata diyor ki:

    *Tebliğin (I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümünde sayılanların, Tebliğin (I/C-2.1.3.3.6.2) bölümünde belirtilen ürün, artık, talaş ve kırpıntı alımlarında (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır.*

    kısmı uygulama olarak devam etmektedir….
    Saygılar….


Yorum Yazın

emevzuat emevzuat emevzuat

© 2009 S.M.Mali Müşavir İsmail Şengün / tüm hakları saklıdır. Diğer sitelerimiz www.vergiburosu.com www.ortakseminer.com . Application by Modul3d

amaç güven ise çözüm ORTAK Bağımsız Denetim ve Mali Müşavirlik