Gelir Vergisinde beyan dönemi başladı

1.Mart.2013 ve 25.Mart.2013 tarihleri arasında 2012 yılında aşağıdaki gelirleri elde edenler yıllık gelir vergisi beyannamesi ile elde ettikleri bu gelirlerini beyan edeceklerdir.

Beyan edilmesi gereken gelirler aşağıdaki gibidir;

1. Ticari kazançlar,

2. Zirai kazançlar,

3. Serbest meslek kazançları,

4. Ücretler (birden fazla işverenden elde edilen),

5. Menkul sermaye iradları (beyana tabi olan)

6. Gayrimenkul sermaye iradları,

7. Diğer kazanç ve iradlar.

2012 yılı gelirleri sadece gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı, ücret, diğer kazanç ve iradlar olanlar haricinde, bu gelirleri ile birlikte ticari, zirai ya da mesleki kazancından dolayı gerçek usulde gelir vergisi mükellefi olanlar, gelir elde etmeseler dahi, beyanda bulunmak zorundadırlar.

2012 yılı kazançları aşağıda yazılı gelirlerden oluşan ve belirlenen haddi aşmayanlar beyanname vermek zorunda değiller.

  • Konut kira geliri elde edenlerin, elde ettikleri gelirin yıllık tutarı 2012 yılında 3.000 lirayı aşmaması halinde elde ettikleri bu gelirleri için yıllık gelir vergisi beyannamesi vermelerine gerek yoktur.
  • İşyeri kira geliri elde edenlerde ise, beyana tabi başka gelirleri olmadığı taktirde brüt tutarı 2012 yılında 25 bin lirayı aşmaması halinde bu gelirlerinin beyanı gerekmiyor.
  • 2012 yılında elde ettikleri kar payları tutarı 50.000.-TL’yi aşanlar bu gelirlerini beyan etmek zorundadırlar. Brüt tutarı 50.000.-TL yi aşmayanların bu gelirlerini beyan etmesine gerek yoktur. kaynak:www.ortakmusavir.com
  • Birden fazla işverenden ücret geliri elde edenlerin, tercih ettikleri dışındaki işveren ya da işverenlerden elde ettikleri ücret gelirinin yıllık tutarı 25.000-TL yi aşması halinde beyan edilmesi gerekiyor. Tek işverenden elde edilen ücret gelirleri tutarı ne olursa olsun beyan edilmiyor.
  • Telif kazancı elde edenlerin elde ettiği gelir, tutarı ne olursa olsun beyana tabi değildir.
  • 2012 yılında elde edilen stopaja tabi tutulmuş banka mevduat faizi, repo ve fon gelirleri beyana tabi değildir.
  • Borsada elde edilen kazançlar tutarı ne olursa olsun beyan edilmeyecektir. kaynak:www.ortakmusavir.com
  • 2012 yılında sahip oldukları gayrimenkulleri elden çıkaranlar, bu gayrimenkulleri edindikleri tarih ile elden çıkarttıkları tarih arasında 5 tam yıl geçmesi halinde, elde edilen kazanç kaç TL olursa olsun bu kazançlarını beyan etmeyecekler. 5 yıl geçmemesi halinde ise 8.800.-TL nin üzerindeki kazançları beyana tabi tutulacaktır. Ancak miras yolu ile elde edilen gayrimenkullerin elden çıkartılması 5 yıllık süreye tabi olmayıp, ne zaman satılırlarsa satılsınlar kazancın tutarı ne olursa olsun bu satıştan elde edilen kazançlar beyan edilmeyecektir.

Yukarıda yazılı durumlar elde edilen kazancın birden fazla gelir çeşidinden oluşması hali gibi durumlarda farklılıklar gösterebilir.

Bu nedenle durumunuzun daha net yorumlanabilmesi için mutlaka Mali Müşavir görüşü alınız.

Yorum Yazın

emevzuat emevzuat emevzuat

© 2009 S.M.Mali Müşavir İsmail Şengün / tüm hakları saklıdır. Diğer sitelerimiz www.vergiburosu.com www.ortakseminer.com . Application by Modul3d

amaç güven ise çözüm ORTAK Bağımsız Denetim ve Mali Müşavirlik